W ramach odszkodowań majątkowych zapewniamy:

  • Poprzez uprawnionego specjalistę (rzeczoznawcę, adwokata, radcę) analizę dokumentacji powstałej szkody,

  • Nadzór nad procesem likwidacji przez Ubezpieczyciela powstałej szkody,

  • Pomoc prawną w sprawach przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym,

  • Reprezentację w postępowaniach sądowych.<