< Kancelaria Odszkodowań

W ramach odszkodowań cywilnych i pracowniczych zapewniamy:

  • Dla Ubezpieczonego, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego uszczerbku na zdrowiu zapewniamy pomoc w zakresie uzyskania przysługującego jednorazowego odszkodowania,

  • Określenie odpowiedzialności pracodawcy i ZUSu,

  • Opinie rzeczoznawców, biegłych,

  • Reprezentację w postępowaniach sądowych.