W ramach odszkodowań zdrowotnych zapewniamy:

  • Nadzór w procesie odszkodowawczym (cele rehabilitacyjne, koszty leczenia, sprzęt do rehabilitacji)

  • Reprezentację przed placówkami medycznymi w celu uzyskania materiału dowodowego.

  • Pomoc w procesie kompletowania materiałów dokumentujących skutki wypadku,

  • Analizę okresu roszczeniowego, pomoc przy ustaleniu sprawcy wypadku, przygotowaniu dokumentacji,

  • Pomoc prawną w sprawach przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym,

  • Reprezentację w postępowaniach sądowych.